Vaak gestelde vragen over Grindmatten

Als men een grindverharding wilt aanleggen zonder grindmatten, moet men opteren voor ofwel een grovere grindsoort of voor grind met veel fijne deeltjes.

Gebruikt men een grovere kiezelsoort, krijgt men op termijn spoorvorming en blijft het grind niet op zijn plaats liggen. Ook is het moeilijker om erdoor te rijden met de fiets, kinderwagen of rolwagen. Bovendien zakken de hakken van damesschoenen in het grind en worden deze zo beschadigd.

Men kan ook kiezen voor fijner grind om het grind vast te leggen, echter door het gebruik van meer fijne deeltjes (0-5 mm of 0 – 15 mm) vermindert de waterdoorlatendheid. Hierdoor ontstaan plassen, putten en sporen en gaan de fijne deeltjes aan de wielen van de wagen en aan de schoenen kleven.

Door het gebruik van grindmatten wordt het grind op zijn plaats gehouden én bekomt u een stabiele en waterdoorlaatbare ondergrond zonder spoorvorming.

Bij de ontwikkeling van de ECCOgravel grindplaat, werd uitermate veel aandacht besteed aan de kwaliteit. Zo zijn ECCOgravel grindplaten vervaardigd uit HDPE (High Density Polyetheen). Polyethyleen - of polyetheen - is van nature meer flexibel dan andere kunstoffen in de familie van de thermpolasten, zoals bijv. polypropyleen (ook wel polypropeen genoemd). Ook is polyetheen (in tegenstelling tot polypropeen) beter bestand tegen vriestemperaturen, zelfs bij vriestemperaturen blijft de plaat flexibel waardoor deze niet zal gaan breken of vervormen wanneer men erover rijdt. De drukweerstand van een ECCOgravel grindmat loopt gevuld dan ook op tot 400 ton/m² en is dus uitermate geschikt voor voertuigen tot 3,5 ton.

Bovendien hebben alle ECCOgravel grindmatten kunststofversterkingen tussen de honingraten, waardoor ze ook een zeer hoge wringlastweerstand hebben. Wringlasten worden uitgoefend als een wagen manoeuvreert over de grindverharding (draaien en keren). Dankzij deze versterkingen zal de plaat niet gaan vervormen.

Daarnaast hebben alle ECCOgravel grindroosters een uitermate sterke worteldoek of geotextiel uit polyester die 100% aan de plaat verlijmd is, waardoor deze op termijn niet kan loskomen. De misvatting bestaat dat een geotextiel een grote dichtheid moet hebben. Dit is niet correct: een geotextiel moet sterk zijn, maar moet tevens waterdoorlaatbaar zijn (m.a.w. deze moet een open structuur hebben), zodat het hemelwater snel naar de ondergrond doorsijpelt. Worteldoeken die geen open structuur hebben, zoals deze van ECCOgravel, kunnen op termijn gaan verstoppen, waardoor er zich plassen en modder zullen vormen op de grindverharding. Indien u kiest voor een ECCOgravel grindmat met een goed waterdoorlaatbare geotextiel hoeft u niet meer te investeren in een duur afwateringssysteem.

Tot slot werd ook aan het gebruiksgemak gedacht, zo zijn ECCOgravel grindmatten relatief grote matten (120 x 160 cm = 1,92/m² per plaat), maar zijn ze plooibaar voor transport tot 120 x 80 cm (vandaar de naam "ECCOgravel 30 Double" en "ECCOgravel 40 Double"). Op die manier kan u de matten gemakkelijk zelf vervoeren met de wagen, maar kan u toch een grote oppervlakte in één keer plaatsen.

De totale kost hangt af van verschillende factoren:

 • Zo is er voor een toepassing met wagens (bijv. oprit of parking) meer graafwerken nodig dan met een toepassing zonder wagens (bijv. wandelpad of terras). Het is namelijk erg belangrijk om een voldoende uitgebouwde fundering te voorzien (anders kunnen er verzakkingen optreden).
 • Daarnaast komt de keuze van de plaat. Voor een toepassing met wagens kiest u idealiter voor een plaat van 4 cm dik (aangezien deze een betere lastenspreiding heeft). Terwijl u voor een toepassing zonder wagens zeker voldoende hebt met een plaat van 3 cm dik.
 • Daarbovenop bestaan er zoveel verschillende types grind op de markt in verschillende prijscategorieën (er bestaan reeds grindsoorten vanaf € 2/m², maar prijzen schommelen uiteraard van soort tot soort en naargelang uw behoefte en toepassing). Ten slotte hangt de totale kost af van de grootte van het project.

Kortom, voor een volledig correcte prijsopgave, wendt u zich best tot een van onze verdelers of plaatsers.

Wat betreft de keuze van het grind, moet men rekening houden met vier parameters:

KALIBER

We raden af om grindsoorten te nemen waarvan de minimale fractie kleiner is dan 4 mm. Fijnere fracties zouden aan de schoenen kunnen blijven kleven of tussen de profielen op de banden van de wagen blijven steken. Om een optimale verdichting te krijgen in de honingraat, raden wij aan de maximale diameter van het grind te beperken tot 16 mm.

Aanbevolen voor toepassing zonder wagens: 4-8 mm. Aanbevolen voor toepassing met wagens: 8-16 mm.

VORM

Bij ronde grindsoorten spreken we van kiezel, bij gebroken grindsoorten van grind. Kiezel is aangenamer voor terrassen en tuinpaden, grind heeft dan weer het voordeel dat de toplaag (dit is het laagje bovenop de honingraatstructuur om de structuur onzichtbaar te maken) minder gemakkelijk zal verschuiven. Grind is dus aangewezen op plaatsen waar voertuigen op de verharding zullen rijden.

HARDHEID

Harde grindsoorten zullen minder vlug verbrokkelen onder rijdende lasten en worden minder vlug groen omdat ze minder water vasthouden (lage porositeit). Een zacht gesteente -met grote porositeit- daarentegen, verpulvert gemakkelijk en lost op termijn op. Bijgevolg zal het zachte gesteente op termijn waterdoorlatend worden, wat leidt tot plas- en spoorvorming. Bovendien zal ze groen worden op niet-zonnige kanten. Tenslotte zal het grind van zachte gesteenten in de zomer stofvorming veroorzaken en in de winter aan de schoenen blijven kleven.

KLEUR

Grind of kiezel is een natuursteen en blijft zijn kleur behouden, ook na lange tijd. Voor lichtere grind- of kiezelsoorten, opteert men best voor een witte ECCOgravel grindmat, terwijl men voor donkere grind- of kiezelsoorten eerder een zwarte ECCOgravel grindplaat gebruikt.

Door de flexibiliteit van de plaat en doordat het grind niet gebonden wordt, heeft opvriezing geen effect op de ECCOgravel®-verharding.

Bij het ontwerpen van funderingen voor asfalt- en betonklinkers zal er steeds rekening mee gehouden worden dat er geen water blijft staan in de zone waar vorst kan voorkomen in de fundering. Bij vorst kan dit namelijk aanleiding geven tot het opvriezen van de asfalt- of betonverharding. Daardoor is de funderingsdiepte voor dergelijke materialen zo omvangrijk. De diepte van de fundering bij ECCOgravel® grindplaten wordt dus enkel bepaald door de lasten die de verharding te verduren zal krijgen.

In tegenstelling tot beton(klinker)- verhardingen heeft ECCOgravel® geen minimale helling nodig. Zelfs bij heel hevige regenbuien zal de buffercapaciteit volstaan om het regenwater te verwerken.

Een kleine berekening: de maximale 20-jaarlijks terugkerende neerslagsintensiteit in België bedraagt 270 l/s/ha. Gedurende 10 min komt dit neer op 16,2 l/m².

Het regenwater zal onmiddellijk in de holle ruimtes van het grind en de onderliggende funderingen inspoelen. Zo beperken we het risico dat de functionaliteit van de verharding verloren gaat door water dat op de verharding blijft staan. In een kiezellaag van 5 cm kan al tot 10 liter water gestockeerd worden. Het spreekt voor zich dat een minimale steenslagfundering de rest voor zijn rekening zal nemen.

De maximale hellingsgraad of stijgingspercentage bedraagt 20%. Dit komt overeen met een maximale hellingshoek van ongeveer 10°. Voor een helling raden we aan om te kiezen voor een gebroken grindsoort, aangezien het grind hierbij in elkaar zal "haken" als het ware, waardoor deze beter op hun plaats blijven liggen. Ook is het belangrijk om de platen in halfsteensverband te plaatsen.

De ECCOgravel® plaat van 3 cm en deze van 4 cm hebben vergelijkbare karakteristieken (wringlastweerstand, drukweerstand, flexibiliteit, …). De lastenspreiding ( van auto’s, …) naar de fundering toe is echter beter bij een plaat van 4 cm dan bij deze van 3 cm.

Voorbeeld
1. U legt een blad papier op uw hand en slaat daarop met een hamer.
2. U legt een telefoonboek op uw hand en slaat daarop met een hamer.

Conclusie: de verdeling van de kracht is beter bij het tweede geval. Trekken we hetzelfde door bij ECCOgravel® grindmatten en dan mogen we besluiten dat de fundering minder belast zal worden wanneer de grindplaat dikker is.

ECCOgravel grindplaat 3 cm vs. 4 cm

Samengevat: u kan ECCOgravel 30 Double gebruiken voor een toepassing met wagens, op voorwaarde dat de fundering zeer stevig uitgevoerd wordt. De extra kost voor deze bijkomende versteviging weegt niet altijd op tegen de besparing op een dunnere plaat. Bovendien is het ook zo dat in België handelaren ECCOgravel 40 Double in grotere hoeveelheden stockeren, waardoor deze steeds voorradig is.

Bij het plaatsen van grindmatten, is het belangrijk om een goede fundering te voorzien om volgende redenen:

 • Waterdoorlatendheid: bij regenval moet het hemelwater snel kunnen doordringen naar de ondergrond. Als u geen egalisatielaag (en onderfundering bij wagens) voorziet, hebt u geen holle ruimtes waar dit regenwater kan opgenomen worden, waardoor u het risico loopt dat het water op het grind zal blijven staan. Daarom raden wij steeds aan om een egalisatielaag (en onderfundering) te voorzien.
 • Stevigheid: als u over de grindmatten rijdt, oefent u een bepaalde druk uit op de ondergrond. Een groot deel van deze lasten wordt reeds opgevangen door de plaat. Om ook op lange termijn verzakkingen tegen te gaan is het belangrijk dat u een onderfundering voorziet in een grove steenslag (0-32 mm of 0-40 mm), opdat deze stenen de lasten kunnen opnemen. Aarde alleen is hier niet tegen bestand en zal op termijn gaan verzakken.

Kortom, om lange tijd te genieten van uw grindverharding, raden wij u steeds aan om een voldoende uitgebouwde fundering te voorzien. Meer informatie daarover, vindt u bij plaatsing grindmatten.

Neen, grindmatten zijn niet geschikt voor gras. Hiervoor gebruikt u een grasdal, zoals bijv. ECCOdal.

Grindmatten hebben nl. kleinere mazen dan grasdallen, waardoor het moeilijker is om hier gras te gaan inzaaien. Ook hebben grindmatten een geotextiel die tegelijk dient als anti-worteldoek (om onkruid tegen te gaan), waardoor planten en grassen zich hier moeilijker aan kunnen hechten. Zo blijft uw grindverharding langer onkruidvrij. Bij grasdallen voorziet men een bodem in kunststof met specifieke eigenschappen voor het zaaien van grassen.

Elke verharding, of dit nu gaat over grindmatten, grasdallen, klinkers, tegels of hout, hebben steeds een - minimaal - onderhoud nodig. Bij ECCOgravel grindmatten is dit onderhoud beperkt. We kunnen dit opdelen in 4 groepen:

TOPLAAG

Afhankelijk van de verkeersintensiteit en het gebruik van de verharding is een sporadische inspectie aangewezen. Op plaatsen waar de honingraatstructuur komt bloot te liggen is het aangewezen deze opnieuw toe te dekken. 

BLADEREN

Bij voorkeur eenmaal per jaar de bladeren verwijderen door deze weg te harken, blazen of zuigen. Tests hebben uitgewezen dat de minimale fractie in uw grind zeker niet kleiner mag zijn dan 4 mm als u hierbij verstuiving van het grind wil vermijden.

AARDE | MEST

Wanneer er aarde of mest op de verharding terechtkomt, wordt dit er best afgehaald met een schop tot op de honingraatstructuur. Een nieuw laagje grind (± 1 cm) bovenop de honingraatstructuur volstaat om opnieuw een perfecte verharding te hebben. De aarde of mest die tussen de holle ruimtes in de honingraatstructuur gespoeld is, heeft geen effect op de waterdoorlatendheid.

ONKRUID

Houd rekening met onderstaande zaken om onkruidgroei te vermijden.

 • Neem geen grindsoorten die een hoge porositeit hebben. Hoge porositeit = lang water vasthouden = meer onkruid.
 • Neem geen grindsoorten die een hoog kalkgehalte hebben, want dit bevordert groei van onkruid.
 • Maak een funderingskoffer zonder voedzame bestanddelen en die het water vlot draineert.

Het eventueel resterende onkruid (van zaad dat initieel al in de bodem aanwezig was) wordt bemoeilijkt te groeien door het geotextiel (anti-worteldoek) onderaan ECCOgravel® grindroosters. Het onkruid kan gemakkelijk met de hand verwijderd worden, doordat de wortels zich concentreren in de honingraatstructuur. Ook verwijdering met hete lucht of branders is mogelijk. Deze oplossingen verdienen de voorkeur op chemische onkruidbestrijders.

Jazeker, dankzij de open structuur van het geotextiel (worteldoek) van al onze ECCOgravel grindroosters.

Om een open en waterdoorlatende structuur te garanderen neemt u best geen grind met fracties fijner dan 4 mm. Na plaatsing zal het grind compacteren, maar door het ontbreken van de fijne fractie blijft ook op termijn de waterdoorlatendheid gegarandeerd.

Wanneer op termijn fijne deeltjes (vb: stof, zand, aarde, resten van bladeren,…) op de oppervlakte spoelen, zal dat de waterdoorlatende eigenschappen niet beïnvloeden. Deze fijne materialen vullen de holle ruimtes zonder daar verder gecompacteerd te worden. Het grind blijft de lasten overbrengen. Door de aanwezigheid van het anti-worteldoek onderaan de honingraatstructuur zal geen fijne fractie (bijv.: stof) in de onderliggende funderingen uitspoelen. Hierdoor wordt de waterbuffering in de funderingen ook op lange termijn gegarandeerd.

Ofwel werd er te weinig grind gebruikt bij de plaatsing, ofwel werd er een verkeerde grindsoort gekozen. Als het grind na plaatsing aanzienlijk verdicht op een natuurlijke wijze (dit is vooral het geval wanneer de minimale en maximale fractie sterk uiteenlopen), is dit op zich geen probleem. Dit zal enkel een gevolg hebben tijdens de eerste weken na plaatsing. Eenmaal de compactatie afgelopen is zal het grind niet meer verder zakken. De anti-worteldoek onder aan de ECCOgravel® grindplaat zorgt hier mee voor. We raden ten stelligste af om het grind nà plaatsing van de grindmatten mechanisch te verdichten, bijv. door het gebruik van een trilplaat.

Voor een ECCOgravel 40 Double voorziet men ongeveer 80 kg grind/m², bij ECCOgravel 30 Double ongeveer 65 kg grind/m². De toplaag moet ongeveer 1 à 2 cm bedragen (afhankelijk van het type grindsoort).

Het grind in de honingraten vormt een ruwe oppervlakte waar het losliggende grind op inhaakt. De bovenliggende laag zal hierdoor slechts minimaal verschuiven. Door de honingraten met een grindlaagje te bedekken bekom je niet alleen esthetisch het mooiste effect, maar worden de honingraten ook maximaal beschermd. Deze toplaag mag echter niet te dik zijn, anders gaat het effect van grindstabilisatie verloren. Idealiter bedraagt de toplaag 1 à 2 cm.

Zeker & vast! Indien de fundering voldoende uitgebouwd is. Meer info m.b.t. de plaatsing, vindt u hier.

 • In de zones waar de voertuigen geparkeerd worden, is een ECCOgravel® grindmat een perfecte oplossing. De fundering van ECCOgravel® grindroosters kan zo ontworpen worden dat ook het water van de rijwegen verwerkt kan worden.
 • Met een degelijke fundering kan ECCOgravel® sporadisch zwaar verkeer verdragen. ECCOgravel is dus zeker geschikt voor parkeerplaatsen, brandweertoegangen, opritten etc. Kort omdraaien van een trekker-oplegger combinatie moet te allen tijde vermeden worden. ECCOgravel is niet geschikt voor vorkheftrucks (omwille van de korte draaicirkel van deze voertuigen).

Neen, voor de verkoop van al onze producten werken wij met een netwerk van erkende verdelers. Onze verdelers kopen onze producten in grote hoeveelheden aan, waardoor de consument (zowel aannemer als particulier) hierdoor de beste prijs betaalt. Bovendien staan onze verdelers u bij met technische raad en daad m.b.t. uw project. Zoek hier uw verdeler.

Ja, maar u moet met volgende zaken rekening houden:

 • Gebruik nooit meer dan 150 kg cement/m³. Indien u meer gebruikt, zal de fundering niet meer waterdoorlatend zijn.
 • Gebruik geen stabilisé indien de grondsoort weinig waterdoorlatend is. Indien dit het geval is, raden wij aan om te werken met een steenslagkoffer.

Ja, u gaat als volgt te werk:

In eerste instantie is het belangrijk dat de diepte van het mangat tot aan de regenput reikt. Wat betreft de plaatsing, moet het klinkerdeksel zich steeds iets onder het afwerkingsniveau bevinden. Het klinkerdeksel mag zich dus maximaal aan de onderkant van de ECCOgravel-matten bevinden.

Het gebruik van stabilisé hierbij raden we af, aangezien je dit dan steeds opnieuw moet uitkappen als je de regenput/waterput wilt bereiken. Als oplossing stellen we een betonblok voor die op een zware plastic ligt (waardoor je, indien nodig, de betonblok er relatief makkelijk kan uittrekken). De ECCOgravel kan je dan op dit betondeksel plaatsen. Daarbij raden we aan om de matten op de grootte van het klinkerdeksel te snijden (zelfde grootte of max. 5 cm groter), zodat je niet steeds een grote oppervlakte matten en vooral grind moet gaan verplaatsen.

Ten slotte is het ook niet onbelangrijk om aanduidingen aan te brengen om de regenput terug te vinden, daarvoor kan je bijv. werken met aanduidingen op een muur. Een alternatief is de hoekpunten van de ECCOgravel die op de regenput ligt aanduiden met een ander kleur grind.