Detectizr.detect({ detectScreen: false });

Plaatsing van Grindmatten

Algemene voorstelling plaatsing

De plaatsing van uw ECCOgravel® grindmatten gebeurt eenvoudig en snel. Bepaal voor u begint nauwkeurig welk plaattype u nodig hebt en kies voor de juiste funderingsdiepte.

ECCOgravel plaatsing

 

1

Graafwerken

Voer de nodige graafwerken uit. Verwijder altijd de teelaarde.

graafwerken
2

Plaatsen afboordingen

Plaats de borduren. Deze moeten 2 cm boven het niveau van de bovenkant van de plaat uitsteken. Voor meer informatie over onze afboordingen, neem zeker hier een kijkje.

Plaatsen afboordingen
3

Plaatsen funderingskoffer (enkel voor toepassing mét wagens)

Plaats de funderingskoffer/onderfundering van min. 25 cm diep. Maximum in lagen van 20 cm werken en verdichten met een trilplaat.

U kan de funderingskoffer bijvoorbeeld uitvoeren in: kalksteenslag, porfiersteenslag of gebroken betonpuin (korrelverdeling steenslag: 0-32 mm of 0-40 mm). Baksteenpuin raden wij af, aangezien dit op termijn vergruist.

Plaatsen funderingskoffer (enkel voor toepassing mét wagens)
4

Plaatsen egalisatielaag

Plaats de egalisatielaag in fijn grind, aantrillen en egaliseren.

Diepte egalisatielaag bij toepassingen met wagens bedraagt 5 cm, bij toepassingen zonder wagens is dit 15 cm.

De egalisatielaag kan uitgevoerd worden met kalksteen of porfier (korrelverdeling: 2-4 mm, 1-3 mm of 0-4 mm) of met zeefzand.

Plaatsen egalisatielaag
5

Plaatsen grindplaten ECCOgravel®

Plaats ECCOgravel® met overlappend geotextiel. Te versnijden met een slijpschijf. Vervolgens de platen in halfsteens verband leggen.

Plaatsen grindplaten ECCOgravel®
6

Plaatsen grind

Plaats het grind. Rijdende lasten op de ongevulde grindplaten is afgeraden. Egaliseren met een schop, borstel, hark en aftrekker. Het siergrind niet verdichten. Laat het grind 1 à 2 cm (1 cm voor fijnere en 2 cm voor grovere grindsoorten) boven de platen liggen. Door natuurlijke compactatie zal het grind nog iets nazakken. Op termijn dient er net genoeg grind te liggen om de ECCOgravel® grindmat onzichtbaar te maken.
Voor toepassingen met wagens raden we een kaliber aan van 8 à 16 mm (kleinere grindsoorten blijven in de wielen kleven, terwijl grotere kalibers esthetisch minder mooi zijn).
Voor toepassingen zonder wagens raden we een kaliber aan van 4 à 16 mm (kleinere grindsoorten zullen op termijn vergruizen).

Plaatsen grind
7

Inspecteren en eventueel egaliseren

Enkele weken na de eerste ingebruikname inspecteren en egaliseren. Grind toevoegen waar nodig. Verzakkingen zullen nu niet meer optreden.

Inspecteren en eventueel egaliseren