Technologie van Groendaken

ECCOsedum = combinatie van het best werkend substraat + het laagste gewicht:

Gewicht (begroeid met sedum)

per tray

per m²

droge toestand

8 kg

30 kg

verzadigde toestand

12,5 kg

55 kg

Afmetingen: 45 cm x 49,5 cm x 8,5 cm (4,4 tegels/m²)

De tegels van het ECCOsedum® groendak bestaan uit vijf lagen (van boven naar onder):

 1. Vegetatielaag
  De vetplanten kunnen overleven in een beperkte substraatlaag (beperking dakbelasting) en kunnen droge periodes makkelijker overbruggen in vergelijking met andere planten. Het ECCOsedum-systeem maakt gebruik van minstens 7 soorten sedum die volledig beworteld zijn en dichtgegroeid zijn (onkruid krijgt zo weinig kans). Volwassen planten, goed beworteld in het substraat, vormen de beste garantie voor een perfect volgroeid groendak. Elke soort wordt in evenredige hoeveelheden beplant voor een gelijkmatige verdeling.
 2. Substraatlaag
  De substraatlaag heeft meerdere functies. Ze voorziet in voeding en water voor de vegetatie en zorgt voor zuurstof en verankering van de wortels. ECCOsedum gebruikt hiervoor daktuinsubstraat met volgende samenstelling: gewassen bims 4 - 8 mm: 40%, lava 3 – 8 mm: 35%, cocos: 15%, tuinturf: 10%. Wat de begroeiing betreft is dit de belangrijkste laag. Haar dikte werd afgestemd op de vereisten van de aangewende sedumsoorten en de klimatologische omstandigheden van onze klimaatzone. Volgende eigenschappen zijn van groot belang: (a) laag gewicht, (b) groot waterbufferend vermogen, (c) evenwichtige voedingsbodem en (d) garantie van constante kwaliteit.
 3. Filterlaag
  Deze laag vermijdt uitspoeling van het substraat. Dankzij een non-woven polyesterdoek van 150 g/m² worden de fijne deeltjes uit het substraat tegengehouden. Het gewicht van het doek is dusdanig gekozen zodat er zich geen ballastzouten (zie onderhoud) kunnen accumuleren in deze doek. Een te zware doek kan plantensterfte veroorzaken.
 4. Waterbufferingslaag
  Waterbuffering helpt de planten om droge periodes te overleven. De onderste helft van de tray zorgt er dan ook voor dat het regenwater gebufferd wordt. Daarentegen kan stilstaand water tijdens een rustperiode (winterseizoen) rotting van de wortels veroorzaken. Het ECCOsedum groendaksysteem heeft hiervoor ook een oplossing voorzien d.m.v. capillaire waterbuffering in een licht geëxpandeerde gebroken kleikorrel substraat (fracties: 4 - 8 mm). Om stilstaand water te vermijden tussen de holle ruimtes van het kleisubstraat zijn er afvoeropeningen voorzien aan de onder- en bovenzijde van deze laag. Overtollig water zal dus wegvloeien langs deze weg. De onderste afvoergaten bevinden zich op 1 cm van de onderkant zodat ook niet-capillair water kan opgeslagen worden. Testen bewijzen dat dit geen negatieve gevolgen heeft voor de wortelgroei en ook een extra buffer garandeert.
 5. Drainagelaag
  De drainage laat het overtollige hemelwater op een vlotte manier wegvloeien boven op het dakmembraan, zonder belemmering voor de afwatering.