Algemene info van DRAINBASE

De troeven van DRAINBASE

Drainbase is een innovatief, waterbufferend tegelsysteem voor een perfect waterdoorlaatbare verharding met kunstgras.

Drainbase is vernieuwend op het gebied van toepassingen met kunstgras en combineert de positieve eigenschappen van kunstgras met de mogelijkheid tot bufferen en infiltreren van het regenwater. Drainbase vangt het doorsijpelende hemelwater op, buffert het onder de tegel en laat het vervolgens infiltreren in de grond. Dit vergroot de duurzaamheid van uw kunstgras aanzienlijk.