Vaak gestelde vragen over Schanskorven

Er zijn twee soorten vervuiling waarop wij telkens een antwoord hebben voorzien:

  • Vervuiling door opspattend water. Als oplossing hiervoor hebben wij onze zwevende plaatsing (beschikbaar bij KIT steenkorven).
  • Vervuiling door mosvorming. Bij ECCOfence KIT & ECCOfence Alubox raden wij aan om na de plaatsing de stenen te reinigen met een hogedrukreiniger, waardoor deze ook minder vatbaar zijn voor mos en dus minder snel zullen vervuilen.

Neen, ECCOfence netten zijn gegalvaniseerd, enkel de topjes van de netten (waar deze zijn verknipt) kunnen een minieme roestvorming hebben.

Ja, in die mate dat ECCOfence een minimum aan lawaai tegenhoudt in vergelijking met een standaard gesloten omheining.

Ja, men moet een betonnen sokkel of ringbalk voorzien met een minimale breedte van 50 cm en minstens tot op de dragende grond. Vervolgens moeten de schanskorven met keilbouten verankerd worden in het beton.

ECCOfence KIT & Alubox steenkorven kunnen niet verplaatst worden.

Neen, indien ECCOfence steenkorven correct geïnstalleerd en verankerd worden en indien de voorschriften m.b.t. de betonnen fundering nageleefd werden. Uitvoerige testen hebben uitgewezen dat de ECCOfence steenkorven onmogelijk kunnen omvallen bij een correcte opstelling. Bij een extreme test werd gepoogd de ECCOfence om te duwen met een 25 ton bulldozer, dit is echter niet gelukt.

Ja, dit kan voor keermuren met een maximale hoogte van 100 cm. Daar waar de keergrond tegen de schanskorf komt, wordt een doek aangebracht om uitspoeling te vermijden. 

Dit is levenslang bij normale klimatologische omstandigheden. 

Neen, dit kan niet omdat je deze niet kan verankeren. Indien u schanskorven op elkaar stapelt, loopt u het risico dat deze kunnen omvallen of verplaatsen.

Neen, bij een normaal vervuilende omgeving gebeurt dit niet. We raden aan om de stenen te reinigen na plaatsing, zo wordt de sluier en dus ook de voedingsbodem voor mos weggehaald.

Neen, omdat ECCOfence schanskorven verankerd worden met keilbouten met een diameter van 12 mm. Deze keilbouten oefenen zodanig veel kracht uit (opdat de schanskorf stevig verankerd is) dat stabilisé of chape zou breken. Steenkorvne dienen steeds verankerd te worden in beton (min. 350 kg cement/m³)

Indien u ECCOfence schanskorven niet verankerd in beton, kunnen deze omvallen. De enige veilige manier om een schanskorf te plaatsen is deze te verankeren in beton (min. 350 kg cement/m³).