Technologie van ECCOsedum groendaken

Onderlinge verankering: De trays werden aan de zijkanten voorzien van uitsparingen en uitstulpingen om te verhinderen dat ze kunnen verschuiven ten opzichte van elkaar.

Verticale verankering: Twee lippen per tray zorgen ervoor dat alle trays aan elkaar verankerd zitten en dat ze niet kunnen opwaaien. Elke tray grijpt over de rand van 2 naburige trays en wordt op zijn beurt vastgehouden door 2 andere trays.

De tegels zijn voorzien van verticale uitsparingen en noodoverlaten zodat het regenwater wat niet door het groendaksysteem wordt opgenomen, vlot kan wegvloeien.

De tray kan worden toegepast op platte en licht hellende daken met een hellingshoek tot 25 graden. Bij toepassingen op grotere hellingen of over lengtes langer dan 20 meter zal er een structuur moeten worden voorzien om de spatkrachten te beperken. Het voordeel van het tray-systeem op hellende daken is dat het om een gecompartimenteerd systeem gaat; elke tray krijgt evenveel water waardoor er een constante is in de vegetatie.

De tray is opgebouwd uit een drainagelaag, een substraatlaag met een belangrijk waterbufferend vermogen en een vegetatielaag.

Het buffervolume van de sedumtrays in combinatie met de beschermlaag bedraagt minstens 35 liter/m².

Drainagelaag:

De tegels hebben een dusdanig ontworpen structuur dat het regenwater dat niet door het groendaksysteem opgenomen wordt, vlot kan wegvloeien naar de afvoerpunten.

De onderste afvoergaten bevinden zich op 1 cm van de onderkant zodat ook niet-capillair water in beperkte mate kan opgeslagen worden.

Substraatlaag - waterbufferingslaag:

De trays worden tot op volledige hoogte (8 cm) gevuld met substraat. Op sommige plaatsen (ter hoogte van de noodoverlaten) bedraagt de dikte van het substraat 3,5 cm. De minimale dikte van het substraat is dus 3,5 cm – de gemiddelde dikte bedraagt 6 cm.

De substraatlaag heeft meerdere functies. Ze voorziet in voeding en water voor de vegetatie en zorgt voor zuurstof en verankering van de wortels.

De trays zijn gevuld met een daktuinsubstraat, samengesteld uit lava, bims en groencompost.

Volume waterbuffering per tray: 32,5 liter/m²
Korrelgrootte: 0-12 mm
Volumegewicht substraat na verdichting in droge toestand: 0,78 g/cm³
Volumegewicht substraat na verdichting bij maximale watercapaciteit: 1,27 g/cm³

Vegetatielaag:

Het voorbegroeid extensief groendak systeem wordt geleverd met minstens 7 soorten sedumplanten. De cassettes worden voor minstens 80% dichtgegroeid afgeleverd.

 

Technische specificaties ECCOsedum :

EIGENSCHAPPEN

SPECIFICATIES

Samenstelling tegel

100% gereycleerd en 100% recycleerbaar PP

Afmetingen tegel

49 x 45,5 cm

Hoogte tegel

8 cm

Gewicht droog

11,7 kg/tray – 51,5 kg/m²*

Gewicht verzadigd

 19 kg/tray – 84 kg/m²*

Aantal trays per m²

4,4 stuks

Opslagcapaciteit water

32,5 liter/m²

Totaal volume substraat per tegel

15 liter*

*Dit zijn theoretische waarden. In de praktijk kan dit licht afwijken doordat de tegels kunnen uitzetten bij het vullen met substraat.

Plaatsing sedumtrays

Plaatsen van een wortelwerende laag

Er moet niet altijd anti-wortelfolie gebruikt worden bij EPDM of PVC, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de fabrikant.

Plaatsen van de beschermlaag

De beschermlaag wordt te allen tijde aanbevolen. Dit om tijdens plaatsing beschadiging aan de dakdichting te voorkomen + omwille van het extra waterbufferend volume. Dit doek dient met een overlapping van 10 cm geplaatst te worden.

Technische gegevens PROTECTdoek:

Materiaal: Anorganisch viltdoek

Gewicht: 300 g/m²

Hoogte: ca 5 mm

Rolbreedte standaard: 2,00 m

Waterbergend vermogen: 3-4 l/m²

Plaatsen van de sedumtrays

De trays worden bij elkaar gehouden door een kliksysteem en worden versneden met behulp van een zaag of slijpschijf. De gesneden zijde wordt best tegen de vorige tray geplaatst om het uitdrogingsrisico te beperken. Eventuele randzones kunnen worden opgevuld met dakgrind.

Onderhoud van je sedumdak

Alhoewel een doe-het-zelf groendak onderhoudsarm is, wordt een inspectie 2x per jaar toch aanbevolen.

Het groendak is beloopbaar voor onderhoud, niet om permanent op te verblijven als dakterras. Hiervoor dient u tegels in hout of beton te voorzien.

Volgende werkzaamheden zijn noodzakelijk:

  • Verwijderen van ongewenste onkruiden en zaailingen van bomen (2 keer per jaar)
  • Bemesten met de speciaal samengestelde meststof (1 keer per jaar, 30 g/m²)
  • Verwijderen van onkruiden uit de grindranden
  • Schoonmaken van de hemelwaterafvoer